reflexible.nl

Bedrijven

Wellicht bent u al op de hoogte dat reflexzonetherapie helpt om ziekteverzuim onder werknemers te voorkomen en terug te dringen. Een regelmatige therapie / massage gaat werkgerelateerde klachten als RSI en burn-out tegen. Het ontspant, verlaagt het stressgevoel, geeft energie en komt de motivatie en productiviteit van werknemers ten goede. Reflexzonemassage kan uitkomst bieden bij klachten als hoofdpijn, nek-schouder- en rugklachten, spanning en stress. concentratieproblemen en (over)vermoeidheid.

Fiscaal aantrekkelijk
De overheid ziet ook het belang van reflexzonetherapie en zij stimuleert daarom reflexzonetherapie op de werkplek door middel van een aantal belastingvoordelen. Zeker in tijden waarin fors bezuinigd moet worden, is dit goed nieuws! Het is tenslotte van belang dat zowel werkgevers als werknemers gezond en gemotiveerd aan het werk blijven.

Ten eerste is reflexzonetherapie sinds april 2010 fiscaal aftrekbaar. De kosten kunnen volledig als bedrijfskosten worden opgevoerd en het BTW bedrag mag geheel worden verrekend.
Ten tweede hoeft u over de kosten geen loonbelasting te betalen, omdat reflexzonetherapie als een vrije Arboverstrekking wordt beschouwd. Uw bedrijf moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen.

  • Reflexzonetherapie is opgenomen in het Arboplan van uw organisatie.
  • Reflexzonetherapie maakt in redelijkheid deel uit van dat Arboplan
  • Reflexzonetherapie vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd voor de reflexzonetherapie
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privé-besparing voor de werknemer.
Wellicht heeft u interesse in reflexzonetherapie bij u op de werkvloer? Ik zou graag de mogelijkheden met u willen bespreken en een demonstratie geven.