reflexible.nl

WBP

WBP;      WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 
 
 
 
Doel:
 • bescherming van de rechten van de consument (privacy)
 
 
Betreft
 • iedereen die gegevens bewaart van anderen vallen onder deze wet
 
 
Inhoud;
 • geheimhouding
 • uitzonderingen op beroepsgeheim :       
  • als er toestemming is van de patient
  • als een andere wet het expliciet voorschrijft
  • in noodsituatie
 
 • privacy van de ruimte
 • privacy van de behandeling
 • beveiliging van de gegevens
  • gebruik van wachtwoorden
  • onnodige verzameling en verder gebruik van persoonsgegevens tegengaan
 
 • informatieplicht over het gebruik van de gegevens
 • verwerking gegevens moet overeenkomen met WBP
 • inzagerecht moet binnen 4 weken gehonoreerd worden
 • recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming (correctierecht)
  • zorgverlener dient binnen 4 wkn te reageren op dergelijk verzoek van client
 
 • toegestane doeleinden (gegevens mogen alleen verwerkt worden voor oorspronkelijke doeleinden)
  • bij voetreflex: verlichting van de klacht/ in balans brengen
 • meldingsplicht (aan College Bescherming Persoonsgegevens, vroeger de Registratiekamer)
  • openbaar maken van het doel van de gegevenverwerking
  • en de belangrijke kenmerken ervan
  • geldt voor gegevens die in een PC worden verwerkt
  • alleen vrijstelling bij gegevensverwerkingen die veel voorkomen en waarvan het bestaan algemeen bekend mag worden