reflexible.nl

WGBO

 

WGBO;       WET op de GEENEESKUNDIGE BEHANDEL OVEREENKOMST

 

 

 

Doel:

 • versterken en verduidelijken van de rechtspositie van de client
 • Enerzijds: omgang tussen client en zorgverlener
 • Anderzijds; beheer van de dossiers (verbijzondering vd privacywetgeving)


Betreft:

 • alle hulpverleners (en patiënten)


Inhoud voor de zorgverlener t.a.v. client over:

 • vastleggen van plichten en rechten van patient en hulpverlener
 • informatieplicht
  • aard en doel van de behandeling
  • de te verwachten risico’s en de gevolgen daarvan
  • de eventuele alternatieven
  • de vooruitzichten voor de gezondheid
 • toestemmingsvereiste (mondeling of schriftelijke toestemming van client nodig)
 • vertegenwoordiging (vertegenwoordiger v.e.patient bij incompetentie patient)
 • aansprakelijkheid ziekenhuis (ZH wordt bij schade aan client centraal aansprk.gesteld)
 • geheimhouding t.o.v. derden

 

Dossiervorming

 • verplichting een dossier te voeren waarin:
  • persoonlijke gegevens patient
  • anamnese
  • verrichte behandelingen
  • verloop van proces
  • alleen gegevens die van belang zijn voor de behandeling
 • bewaartermijn 10 jaar  (daarna vernietigen)
 • patient kan vragen om eerdere vernietiging, een ander mag dit weigeren, maar dan moet de client hier wel voor tekenen
 • inzagerecht patient, moet hiervoor betalen tegen een redelijke vergoeding
  • kopieerrecht patient
  • correctierecht patient
  • correctie mogelijk; eigen visie client mogelijk, in dossier opnemen
 • beveiliging (alleen voor zorgverlener en client, mits toestemming van client)
 • ontoegankelijk voor derden