reflexible.nl

WKCZ

 

WKCZ        WET KLACHTRECHT CLIENTEN ZORGSECTOR

 

 

Doel;

 • Versterken en beschermen van de positie en belangen van de client 
 • Het benutten van klachtsignalen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren

 Betreft;

 • Intramurale en extramurale gezondheidszorg en welzijnszorg

 Inhoud;

 • Client kan klagen
  • Of een beperkte groep personen namens een client kan klagen
  • Een wettelijke vertegenwoordiger door client aangewezen
  • Nabestaanden van de client
 • Klachten over
  • Alles wat clienten in de behandeling of bejegening niet aanstaat
  • geen beperking onderwerpen en de behandeling van de klacht is gratis
  • schadevergoeding niet mogelijk via deze procedure

 

 • zorgverlener is verplicht een klachtencommissie in te stellen (reglementair)
 • zorgverlener deelt schriftelijk mede aan klager en klachtencommissie welke maatregelen genomen worden, de zorgverlener is niet verplicht de uitspraak te volgen

 

 • Plichten klachtencommissie
  • moet goed toegankelijk zijn
  • moet bestaan uit tenminste 3 personen
  • voorzitter dient onafhankelijk te zijn (van buitenaf)
  • aangeklaagde mag geen lid zijn van commissie
  • klachtencommissie laat klager weten binnen welke termijn klacht wordt behandeld
  • commissie deelt oordeel schriftelijk mede aan beide partijen
  • klachtencommissie biedt jaarlijks een schriftelijk verslag aan, aan de inspectie betreffende aard en aantal van de door commissie behandelde klachten
 • Rechten van client
  • client gaat praten met behandelaar (vaak komt probleem door slechte communicatie)
  • client kan beroep doen op bemiddeling
  • client / klager kan desgewenst kantonrechter inschakelen
  • principe van hoor en wederhoor wordt toegepast