reflexible.nl

Reflexible

Reflexible ben ik, Peggy Postma.

In juni 2009 heb ik mijn diploma reflexzonetherapie behaald. Ik kon daarmee Reflexible gaan realiseren: mijn eigen praktijk voor reflexzonetherapie, waarvoor ik tijdens mijn opleiding de ideeën ontwikkelde en voorbereidingen trof.


Ik heb ruime ervaring in de gezondheidszorg en heb gewerkt in een ziekenhuis, verpleeghuizen, bij verstandelijk gehandicapten, kinderen met een beperking en de thuiszorg.

Regelmatig kwam en kom ik in contact met cliënten die beperkt zijn in hun mobiliteit. Zij kunnen hun huis niet uit of zijn tijdelijk of permanent opgenomen in een zorginstelling.

Juist als u door een beperking minder mobiel bent, misschien wel bedlegerig bent, of tijdelijk danwel permanent in een instelling opgenomen bent, kan reflexzonetherapie een goede aanvulling zijn op de zorg die u al krijgt. En daar hoeft u de deur niet voor uit.

Een behandeling in uw eigen omgeving geeft rust en ontspanning. Mensen kunnen zich meer op hun gemak voelen. Bij onrust kunt u na de behandeling eventueel gelijk rusten. Kinderen hoeven de deur niet uit en kunnen veilig bij hun ouder thuis blijven. Kleine kinderen kunnen bij hun ouder op schoot in de stoel komen zitten voor een behandeling.

Ik kom naar u: bij u thuis of op een andere locatie. 

Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT). De VNRT bewaakt sinds 1983 de kwaliteit van reflexzonetherapie. De leden van de VNRT moeten voldoen aan strenge eisen wat opleiding en werkwijze betreft. Zo moeten wij een aantal keren per jaar bijscholingsopleidingen volgen.

Naast de belangen van haar leden, behartigt en beschermt de VNRT uw belangen als cliënt.


Ik ben tevens aangesloten bij de stichting RBCZ
(HBO Register van Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg). RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Zij verlenen hun diensten aan beroepsverenigingen waarbij de therapeuten zijn aangesloten.

Alleen HBO-therapeuten worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BNG®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.