reflexible.nl

Tarieven

U kunt naar behoefte kiezen uit verschillende pakketten die ik bied. Elk jaar zijn wij verplicht om bijscholingen te volgen. Dat betekent dat wij ons steeds verder ontwikkelen. Informatie over de behandelpakketten en de tarieven vindt u als u klikt op 'Behandelpakketten' aan de linkerkant van deze pagina.

VRNT

Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten en de RBNG, HBO Register van Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg.

Veel zorgverzekeraars vergoeden een behandeling door VNRT/ RBNG therapeuten. Welke verzekeraars dat zijn, kunt u zien op de website van de VNRT: www.vnrt.nl/vergoedingen. Raadpleeg ook uw aanvullende polisvoorwaarden.

Een verwijsbrief van uw arts kan, maar is niet noodzakelijk voor een behandeling bij Reflexible. Als ik het verstandig acht dat u andere behandelaars informeert over uw reflexzonetherapie, bespreek ik dat met u.